Fishark Seafood - ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Fishark Seafood / ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak çevreye yönelik politikamız:

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek.
  • Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı minimum yeterlik kabul edip yasal şartlara uyumu sürekli iyileştirmek.
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak; yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak; çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermek.
  • Atıklarımızı ayrı toplayıp mümkün olduğunca geri dönüşüme katkıda bulunmak ve diğer doğal kaynak tüketimini azaltarak, doğal kaynakların ömrünü uzatmak.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı ve kirleticileri kaynağında azaltmak; insana ve çevreye saygılı olmak.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, ülkemiz ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetlerle birlikte uygulayan bir şirket olmayı taahhüt ederiz.

Eğer tesisimizin bulunduğu ortama herhangibir zarar verdiğimiz tespit edilirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘’Alo 181’’ hattı, resmi internet sitesi ve Cimer hattına şikayet edilebilir.