Fishark Seafood - SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Fishark Seafood / SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

  • SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Fishark Su Ürünleri Üretim San.Tic.A.Ş. bünyesinde aşağıdaki unsurlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

Çocuk İşçiliği

• 15 yaşından küçük (veya yerel kanunlara göre asgari yaş sınırının altında kalan) işçi çalıştırma

• 18 yaşından küçük olup zorla, baskı yoluyla işçi çalıştırma

Bağımlı / Borçlu Çalışma

• İşçilerin iş yerini terk etmesine izin vermeme veya onları istekleri dışında fazla mesai yapmaya zorlama

• İşçileri çalışmaya zorlamak için şiddet uygulama veya şiddet uygulama tehdidinde bulunma

İnsanlık Dışı Muamele

• İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence (cinsel istismar dâhil), psikolojik veya fiziksel baskı ve/veya sözlü taciz

• İfade özgürlüğünün ve/veya fiziksel özgürlüğün kısıtlanması

• Standartların altında yaşam koşulları; temiz içilebilir su verilmemesi

• Korkutma

• Eşit olmayan muamele

• Tehdit veya şiddet uygulanması

İş Sağlığı ve Güvenliği

• İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin çalışanların sağlığını, güvenliğini ve/veya hayatını tehlikeye atacak derecede ihlali

 Etik Olmayan Davranışlar

• Denetçilere rüşvet verme teşebbüsü

• Tedarik zincirinde kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi

(Örneğin üretim tesislerinin saklanması, işletme ruhsatının bulunmaması, iş gücü boyutunu kasti olarak olduğundan daha küçük gösterme)

• Yan haklardan mahrum bırakılma

Genel Müdür