Fishark Seafood - DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI

Fishark Seafood / DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI

  • DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI
 
Davranış Kuralları, Fishark Su çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında sahip olmaları gereken müşterek değerler ve etik standartları ifade etmektedir.
 
Çalışanlarımızdan, tüm bireylerin kişisel haysiyetini, mahremiyetini ve kişilik haklarını gözetmelerini beklemekteyiz. Şirketimiz bünyesinde yaş, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, ırk ve din temelli olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa; tacize; herhangi bir tahkir edici davranışa; yıldırmaya, şiddete veya tehdide müsamaha gösterilmemektedir.
 
Tüm çalışanlarımızın, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları; kişisel menfaatleri için Fishark Su bünyesindeki işlerinden ve pozisyonlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Çalışanların rüşvet alma/verme benzeri bir yolsuzluk yapmaları, Fishark Su’yun herhangi bir Gizli Bilgisini ve/veya Ticari Sırrını ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır.
 
Yaptığımız tüm işlerde çevreye ve topluma duyarlı olmayı; bütün bireylerin haklarına saygılı etik bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz.  
Davranış kurallarımız tüm çalışanlarımızın yanı sıra, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve alt işverenlerimiz için de esas alınması gereken standartlardır. Bu standartlara uyulmadığı takdirde, Fishark Su söz konusu kişi ve kurumlar ile iş ilişkisini sona erdirebilir veya belirli bir süre ara verebilir.